Home Khoa Học Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh – Rơ le 50

Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh – Rơ le 50

Tác giả Khoa Học

Nguyên lý của bảo vệ quá dòng điện nói chung và bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh các bạn có thể tham khảo trong bài viết nguyên lý bảo vệ quá dòng điện.

1. Nguyên lý bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh:

Nguyên lý làm việc của bảo vệ quá dòng điện nói chung và quá dòng điện cắt nhanh đã được trình bày trong bài viết Nguyên lý bảo vệ quá dòng điện. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh là một trong các dạng của bảo vệ chống quá dòng tác động một cách tức thời. Khác với bảo vệ quá dòng điện có thời gian (bảo vệ dòng điện cực đại), bảo vệ cắt nhanh được đảm bảo tính chọn lọc bằng cách chọn dòng khởi động không dựa vào dòng điện làm việc mà dựa vào dòng điện ngắn mạch lớn nhất ngoài vùng bảo vệ (như ta đã biết, giá trị của dòng điện ngắn mạch giảm dần khi điểm ngắn mạch càng xa nguồn).

Để ngăn chặn bảo vệ cắt nhanh làm việc sai khi có sét đánh vào đường dây (khi ấy các chống sét van làm việc, tháo dòng điện sét gây ra ngắn mạch tạm thời) hoặc khi đóng các máy biến áp vào đường dây (dòng điện kích từ không tải của máy biến áp có thể vượt quá trị số đặt của bảo vệ cắt nhanh) thông thường người ta cho bảo vệ làm việc với độ trễ khoảng 50-80 mili giây. Với lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp, để chống cả ngắn mạch 1 pha người ta sử dụng sơ đồ ba máy biến dòng và ba rơle nối hình sao đầy đủ, hoặc ba máy biến dòng nối theo bộ lọc thứ tự không và một rơle dòng điện phản ứng theo dòng thứ tự không.

2. Dòng khởi động:

Dòng khởi động của bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh:

Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không thường có độ nhạy cao hơn và vùng bảo vệ ổn định hơn khi chế độ vận hành của hệ thống thay đổi. Ở lưới diện có trung tính cách điện có thể sử dụng sơ đồ bảo vệ cắt nhanh với hai máy biến dòng và hai rơle nối hình chữ V. Đối với các đường dây có hai nguồn cung cấp, nếu bảo vệ cắt nhanh đặt ở hai đầu đường dây không có bộ phận định hướng công suất thì dòng điện khởi động ở cả hai đầu phải chọn theo dòng điện ngắn mạch lớn nhất xảy ra trên một trong hai thanh góp đầu đường dây.

Xem thêm:
Nguyên lý bảo vệ quá dòng điện
Bảo vệ quá dòng điện có thời gian – Rơ le 51
Bảo vệ so lệch Máy biến áp – Rơ le 87T

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!