Home Khoa Học Bài 2: Các phần tử cơ bản

Bài 2: Các phần tử cơ bản

Tác giả Khoa Học

Khi cho chảy qua mỗi phần tử của mạch những dòng điện như nhau thì bản chất hiện tượng (chuyển hóa hay tích lũy) và cường độ quá trình năng lượng trong vùng lân cận phần tử nói chung có thể khác nhau. Cần đặc trưng những đặc điểm của quá trình ấy bằng những thông số riêng. Ta đi xét các tín hiệu cơ bản là dòng điện j(t), điện áp e(t), điện trở R, mức độ tích lũy năng lượng từ trường bởi thông số điện cảm L và tích lũy năng lượng điện trường bởi thông số điện dung C.

1. Nguồn điện áp e(t):

Theo thói quen ta thường lấy chiều dương của dòng điện qua nguồn từ điểm có thế thấp đến điểm có thế cao, phù hợp với chế độ nguồn.

Với cách quy ước như trên thì: Uba(t) = e(t) với mọi t và cách nối phần tử.

Nguồn áp e(t) là một thông số diễn tả thiết bị phát tạo ra giữa hai cực a và b một điện áp biến thiên theo một quy luật thời gian không phụ thuộc vào mạch ngoài.

2. Nguồn dòng điện j(t):

Với cách quy ước như trên thì: iab(t) = j(t) với mọi t, mọi cách nối phần tử, mọi uab(t) và uba(t).

3. Điện trở R:

Hiện tượng tiêu tán  trong một phần tử được đăng trưng bằng thông số gọi là điện trở R, có nghĩa là công suất nó tiếp nhận trong mọi trường hợp đều không âm.

Với quy ước chiều mũi tên như trên thì: uab(t) = R.iab(t) với mọi iab(t) và mọi t.

4. Cuộn dây L (điện cảm):

Khi có một dòng điện chạy qua một phần tử là cuộn dây, ở vùng lân cận cuộn dây xuất hiện một từ trường.

5. Tụ điện C (điện dung):

Khi đặt một điện áp Uc  vào một cặp vật dẫn coi là một nhánh hở mạch đặc biệt, ví dụ vào hai bản cực của tụ điện, trên cực tụ điện sẽ nạp những điện tích q, trong không gian giữa các bản tụ điện sẽ có một điện trường và nó tích chứa một năng lượng  điện. Điện áp càng tăng, điện tích q và năng lượng điện trường cũng tăng theo. Điện dung C nói lên khả năng tích tụ năng lượng năng lượng điện trường của tụ điện dưới tác dụng của điện áp.

6. Hiện tượng hỗ cảm:

Xảy ra khi 2 hoặc nhiều cuộn dây tương đối gần nhau. Với M: là hệ số hỗ cảm(H).

Xem thêm:
Bài 3: Mô hình mạch điện
Bài 4: Một số định luật cơ bản của mạch điện
Bài 5: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!