Home Công Nghệ Cách đồng bộ hóa lịch cá nhân với Alexa

Cách đồng bộ hóa lịch cá nhân với Alexa

Tác giả Tri Thức Tốt

Ngoài bộ kỹ năng trong phạm vi rộng, Alexa cũng có thể giúp bạn tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc bằng cách đồng bộ hóa với lịch của bạn. Ghép nối với nhật ký công tác ảo cho phép bạn xem lại các sự kiện sắp tới, cũng như thêm các sự kiện mới bằng cách sử dụng giọng nói và thiết bị hỗ trợ Alexa.

Một số loại lịch được Alexa hỗ trợ bao gồm Apple iCloud, Google Gmail và G Suite, Microsoft Office 365 và Outlook.com. Thậm chí bạn có thể đồng bộ hóa lịch Microsoft Exchange của công ty với Alexa nếu công ty của bạn có tài khoản Alexa for Business.

1. Đồng bộ hóa lịch iCloud của bạn với Alexa

Trước khi kết nối lịch iCloud của bạn với Alexa, bạn sẽ cần bật xác thực hai yếu tố trên tài khoản Apple của mình cũng như tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Settings/ Cài đặt, thường được tìm thấy trên Màn hình chính của thiết bị.
Bước 2: Chọn tên của bạn, nằm ở phía trên cùng của màn hình.
Bước 3: Chọn Password & Security/ Mật khẩu & Bảo mật.
Bước 4: Xác định vị trí tùy chọn Two-Factor Authentication/ Xác thực hai yếu tố. Nếu nó hiện không được bật, hãy bật tùy chọn này và làm theo hướng dẫn được cung cấp để hoàn tất quy trình.
Bước 5: Điều hướng trình duyệt web của bạn đến appleid.apple.com.
Bước 6: Nhập tên và mật khẩu tài khoản Apple của bạn và nhấn phím Enter hoặc nhấp vào mũi tên phải để đăng nhập.
Bước 7: Mã xác minh gồm sáu chữ số sẽ được gửi đến thiết bị iOS của bạn. Nhập mã này vào trình duyệt của bạn để hoàn tất quy trình xác thực.
Bước 8: Hồ sơ tài khoản Apple của bạn sẽ hiển thị. Cuộn xuống phần Security/ Bảo mật và nhấp vào liên kết Generate Password/ Tạo Mật khẩu, nằm trong phần APP-SPECIFIC PASSWORDS.
Bước 9: Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, nhắc bạn nhập nhãn mật khẩu. Nhập ‘Alexa’ vào trường được cung cấp và nhấn nút Create/ Tạo.
Bước 10: Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị. Lưu lại mật khẩu này ở một nơi an toàn và nhấp vào nút Done/ Xong.

Giờ đây, xác thực hai yếu tố đã hoạt động và mật khẩu dành riêng cho ứng dụng của bạn đã sẵn sàng, đã đến lúc đồng bộ hóa lịch iCloud của bạn.

Bước 1: Mở ứng dụng Alexa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bước 2: Chạm vào nút Menu, được biểu thị bằng ba đường ngang và thường nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
Bước 3: Khi Menu thả xuống xuất hiện, chọn tùy chọn Settings/ Cài đặt.
Bước 4: Cuộn xuống trong menu Settings/ Cài đặt và chọn Calendar/ Lịch.
Bước 5: Chọn Apple.
Bước 6: Một màn hình chi tiết sẽ xuất hiện yêu cầu xác thực hai yếu tố. Sau khi thiết lập xong, bạn chỉ cần nhấn nút Continue/ Tiếp tục.
Bước 7: Hướng dẫn về cách tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng giờ sẽ được hiển thị, bạn cần thiết lập và sau đó nhấn Continue/ Tiếp tục một lần nữa.
Bước 8: Nhập ID Apple của bạn và mật khẩu dành riêng cho ứng dụng đã tạo ở trên, chọn nút Sign In/ Đăng ký khi hoàn tất.
Bước 9: Danh sách các lịch iCloud có sẵn (Trang chủ, Công việc) sẽ được hiển thị. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào để tất cả các lịch bạn muốn liên kết đến Alexa đều có dấu kiểm bên cạnh tên tương ứng của chúng.

2. Đồng bộ hóa Lịch Microsoft của bạn với Alexa

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để liên kết lịch Office 365 với Alexa hoặc để kết nối tài khoản cá nhân triển outlook.com, hotmail.com hoặc live.com.

Bước 1: Mở ứng dụng Alexa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bước 2: Chạm vào nút Menu, được biểu thị bằng ba đường ngang và thường nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
Bước 3: Khi Menu thả xuống xuất hiện, chọn tùy chọn Settings/ Cài đặt.
Bước 4: Cuộn xuống trong menu Settings/ Cài đặt và chọn Calendar/ Lịch.
Bước 5: Chọn Microsoft.
Bước 6: Chọn tùy chọn có nhãn Link this Microsoft account/ Liên kết tài khoản Microsoft này.
Bước 7: Cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn và nhấn nút Next/ Tiếp theo.
Bước 8: Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn và chọn Sign in/ Đăng nhập.
Bước 9: Thông báo xác nhận sẽ được hiển thị, cho biết Alexa hiện đã sẵn sàng để sử dụng lịch Microsoft của bạn. Nhấn nút Done/ Xong.

3. Đồng bộ hóa Lịch Google của bạn với Alexa

Thực hiện các bước sau để kết nối lịch Gmail hoặc G Suite với Alexa.

Bước 1: Mở ứng dụng Alexa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bước 2: Chạm vào nút Menu, được biểu thị bằng ba đường ngang và thường nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
Bước 3: Khi Menu thả xuống xuất hiện, chọn tùy chọn Settings/ Cài đặt.
Bước 4: Cuộn xuống trong menu Settings/ Cài đặt và chọn Calendar/ Lịch.
Bước 5: Chọn Google.
Bước 6: Tại đây, bạn được cung cấp một danh sách các tài khoản Google đã được liên kết với Alexa cho mục đích hoặc kỹ năng khác. Nếu vậy, hãy chọn lịch được đề cập và nhấn Link this Google account/ Liên kết tài khoản Google này. Nếu không, hãy nhấn vào liên kết cơ bản được cung cấp.
Bước 7: Cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Google của bạn và nhấn nút Next.
Bước 8: Nhập mật khẩu Google của bạn và nhấn NEXT một lần nữa.
Bước 9: Alexa bây giờ sẽ yêu cầu quyền truy cập để quản lý lịch của bạn. Chọn nút Allow để tiếp tục.
Bước 10: Bây giờ bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận, cho biết Alexa đã sẵn sàng để sử dụng với lịch Google của bạn. Nhấn Done/ Xong để hoàn tất quy trình và quay lại giao diện Cài đặt.

4. Quản lý lịch của bạn với Alexa

Khi bạn đã liên kết lịch với Alexa, bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát nội dung của nó thông qua các lệnh thoại sau:

– Show me my calendar/ Cho tôi xem lịch của tôi.

– What’s on my calendar?/ Có gì trên lịch của tôi?

– When is my next event? Khi nào thì đến sự kiện tiếp theo của tôi?

– What’s on my calendar on [day of the week]?/ Có gì trên lịch của tôi vào [ngày trong tuần]?

– What’s on my calendar tomorrow at [time]?/ Những gì trên lịch của tôi vào ngày mai tại [thời gian]?

– Add an event to my calendar/ Thêm một sự kiện vào lịch của tôi. (Nếu bạn muốn cụ thể hơn với lệnh này, hãy sử dụng cú pháp sau: Thêm [tên sự kiện] vào [for] của tôi tại [time]).

– Delete [event name] from my calendar/ Xóa [tên sự kiện] khỏi lịch của tôi.

– Delete my [time] event/ Xóa sự kiện [thời gian] của tôi.

5. Lên lịch cho một cuộc họp

Ngoài các lệnh trên, bạn cũng có thể lên lịch một cuộc họp với người khác bằng Alexa và lịch của bạn. Để làm như vậy, trước tiên bạn cần kích hoạt Gọi điện và nhắn tin Alexa bằng cách thực hiện các bước sau.

Bước 1: Mở ứng dụng Alexa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bước 2: Nhấn vào nút Conversations/ Cuộc trò chuyện, nằm ở phía dưới màn hình của bạn và được biểu thị bằng biểu tượng lời nói. Bây giờ, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền đối với danh bạ thiết bị của bạn. Bạn cho phép truy cập và làm theo hướng dẫn tiếp theo để bật Gọi điện và Nhắn tin.

Dưới đây là một vài lệnh thoại phổ biến có thể được sử dụng với tính năng này:

Create a meeting named [meeting name] with [contact’s name]./ Tạo một cuộc họp có tên [tên cuộc họp] với [tên liên hệ].

Schedule a lunch with [contact’s name] for 12 pm tomorrow./ Lên lịch ăn trưa với [tên liên lạc] vào 12 giờ trưa mai.

Sau khi yêu cầu cuộc họp được bắt đầu, Alexa cũng sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn gửi thư mời hay không.

6. Bảo mật lịch của bạn

Mặc dù liên kết lịch của bạn với Alexa là vô cùng thuận tiện, tuy nhiên một mối lo ngại về quyền riêng tư và bạn lo lắng một ai đó truy cập vào danh bạ hoặc xem chi tiết danh sách công việc của bạn. Một cách chắc chắn để tránh vấn đề đó là hạn chế quyền truy cập lịch dựa trên giọng nói của bạn.

Thực hiện theo các bước bên dưới để đặt giới hạn giọng nói cho lịch được kết nối với Alexa của bạn.

Bước 1: Mở ứng dụng Alexa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bước 2: Chạm vào nút Menu, được biểu thị bằng ba đường ngang và thường nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
Bước 3: Khi Menu thả xuống xuất hiện, chọn tùy chọn Settings/ Cài đặt.
Bước 4: Cuộn xuống trong menu Settings/ Cài đặt và chọn Calendar/ Lịch.
Bước 5: Chọn lịch được liên kết mà bạn muốn thêm hạn chế giọng nói.
Bước 6: Trong phần Voice Restriction/ Hạn chế giọng nói, hãy nhấn nút Create voice profile.
Bước 7: Một thông báo sẽ xuất hiện, nêu chi tiết quá trình tạo hồ sơ giọng nói. Chọn Begin/ Bắt đầu.
Bước 8: Chọn thiết bị Alexa hoạt động gần nhất từ ​​menu thả xuống và nhấn Next.
Bước 9: Bây giờ bạn sẽ được nhắc đọc to mười cụm từ hoặc câu, nhấn nút Next giữa mỗi cụm từ để Alexa có thể học giọng nói của bạn đủ tốt để tạo một hồ sơ giọng nói của riêng bạn.
Bước 10: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng hồ sơ giọng nói của bạn đang được tiến hành. Chọn Next.
Bước 11: Bây giờ bạn sẽ được đưa trở lại màn hình lịch. Chọn Menu thả xuống được tìm thấy trong phần Voice Restriction/ Hạn chế giọng nói và chọn tùy chọn có nhãn Only my voice/ Chỉ giọng nói của tôi.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía dưới hoặc tham gia vào  Group Tri Thức Tốt trên Facebook để cùng thảo luận với chúng tôi tại đây.

Có thể bạn thích!