Home Công Nghệ Cách gọi điện thoại với Google Home

Cách gọi điện thoại với Google Home

Tác giả Tri Thức Tốt

“Okay, Google. Call the dentist!”

Mỗi loa thông minh trong dòng sản phẩm Google Home (Home, Mini, Max và các sản phẩm khác) cho phép bạn điều khiển các thiết bị thông minh được kết nối, phát nhạc, tham gia các trò chơi, mua sắm trực tuyến và nhiều hơn thế nữa. Thậm chí bạn có thể gọi điện thoại đến Hoa Kỳ và Canada hoặc bất kỳ nơi nào khác mà không cần trả phí.

Lưu ý: Bạn không thể gọi 911 hoặc các dịch vụ khẩn cấp khác với Google Home tại thời điểm này.

Tuy nhiên, những người bạn muốn gọi phải là có trong danh sách liên hệ của bạn cũng như hàng triệu danh sách doanh nghiệp mà Google liên tục cập nhật.

1. Ứng dụng, tài khoản và phần mềm Google

Có một số điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng trước khi bạn thiết lập cấu hình Google Home để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Đầu tiên là đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Home trên thiết bị Android hoặc iOS.

Tiếp theo, xác nhận rằng tài khoản Google chứa các liên hệ là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn. Để làm như vậy, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau trong ứng dụng Google Home: Devices/ Thiết bị => Settings/ Cài đặt => Linked account(s)/ Tài khoản được liên kết (s).

Cuối cùng, hãy kiểm tra phiên bản phần mềm thiết bị của bạn để xác nhận rằng đó là bản 1.28.99351 trở lên. Điều này được thực hiện bằng cách thực hiện các bước sau trong ứng dụng Google Home: Devices/ Thiết bị => Settings/ Cài đặt. Phần mềm được cập nhật tự động trên tất cả các thiết bị Google Home.

2. Ngôn ngữ Google Assistant

Các bước sau đây chỉ cần thiết nếu ngôn ngữ Google Assistant của bạn được cài đặt thành bất kỳ thứ gì khác ngoài tiếng Anh, tiếng Anh Canada hoặc tiếng Pháp Canada.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home trên thiết bị Android hoặc iOS của bạn.

Bước 2: Nhấn vào nút Menu chính, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên trái.

Bước 3: Đảm bảo rằng tài khoản được hiển thị là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn. Nếu không, bạn cần chuyển đổi tài khoản.

Bước 4: Chọn tùy chọn More settings/ Cài đặt khác.

Bước 5: Trong phần Devices/ Thiết bị, chọn tên được đặt cho Google Home của bạn.

Bước 6: Nhấn Assistant language/ Ngôn ngữ trợ lý.

Bước 7: Chọn một trong ba ngôn ngữ được phép.

3. Dữ liệu cá nhân của bạn

Để truy cập danh sách liên hệ của bạn với Google Home, cài đặt Personal results/ Dữ liệu cá nhân phải được bật thông qua các bước sau.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home trên thiết bị Android hoặc iOS của bạn.

Bước 2: Nhấn vào nút Menu chính, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên trái.

Bước 3: Đảm bảo rằng tài khoản được hiển thị là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn. Nếu không, chuyển đổi tài khoản.

Bước 4: Chọn tùy chọn More settings/ Cài đặt khác.

Bước 5: Trong phần Devices/ Thiết bị, chọn tên được đặt cho Google Home của bạn.

Bước 6: Kéo thanh trượt Personal results/ Kết quả cá nhân để nó chuyển sang màu xanh lam (hoạt động), nếu chưa được bật.

4. Đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị

Tất cả các liên hệ được lưu trữ trong tài khoản Google đều có thể truy cập bởi Google Home để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Bạn cũng có thể đồng bộ tất cả danh bạ từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.

Trên thiết bị Android

Bước 1: Mở ứng dụng Google trên điện thoại thông minh Android của bạn. Bạn đừng nhầm lẫn với ứng dụng Google Home được tham chiếu trong các bước trên.

Bước 2: Nhấn vào nút Menu, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên trái.

Bước 3: Chọn Settings/ Cài đặt.

Bước 4: Chọn tùy chọn Accounts & Privacy/ Tài khoản & Quyền riêng tư, nằm trong phần Search/ Tìm kiếm.

Bước 5: Nhấn vào điều khiển hoạt động của Google.

Bước 6: Chọn tùy chọn Device information/ Thông tin thiết bị.

Bước 7: Ở trên cùng của màn hình là một nút trượt kèm theo trạng thái nên đọc Paused/ Tạm dừng hoặc On/ Bật. Nếu tạm dừng, chạm vào nút một lần.

Bước 8: Bây giờ bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn bật Device Information/ Thông tin thiết bị. Chọn nút Turn on/ Bật.

Bước 9: Danh bạ trên thiết bị giờ sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn và với loa Google Home của bạn. Điều này có thể mất một vài phút nếu bạn có một số lượng lớn các liên lạc được lưu trữ trên điện thoại của bạn.

Trên thiết bị iOS (iPad, iPhone, iPod touch)

Bước 1: Tải xuống ứng dụng Google Assistant từ App Store.

Bước 2: Mở ứng dụng Google Assistant và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tích hợp nó với tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn.

Bước 3: Nhắc ứng dụng Google Assistant để gọi một trong các địa chỉ liên hệ trên iOS của bạn (ví dụ: Ok, Google, call A Đồ Tốt). Nếu ứng dụng đã có quyền truy cập danh bạ của bạn, cuộc gọi này sẽ thành công. Nếu không, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cho cấp phép nó. Làm theo yêu cầu trên màn hình để thực hiện.

Bước 4: Danh bạ trên thiết bị của bạn giờ sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản Google và loa Google Home của bạn. Điều này có thể mất một vài phút nếu bạn có một số lượng lớn các số liên lạc được lưu trữ trên điện thoại.

5. Thiết lập hiển thị số liên lạc

Theo mặc định, tất cả các cuộc gọi với Google Home thường hiển thị là Private/ Riêng tư, Unknown/ Không xác định hoặc Anonymous/ Ẩn danh. Thay vào đó, hãy làm theo các bước dưới đây để thay đổi tên cho số liên lạc này.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home trên thiết bị Android hoặc iOS của bạn.

Bước 2: Nhấn vào nút Menu chính, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên trái.

Bước 3: Đảm bảo rằng tài khoản được hiển thị là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn. Nếu không, chuyển đổi tài khoản.

Bước 4: Chọn tùy chọn More settings/ Cài đặt khác.

Bước 5: Nhấn Calls on speakers, được tìm thấy trong phần Services/ Dịch vụ.

Bước 6: Chọn số liên lạc bàn cần đổi tên, nằm trong các dịch vụ được liên kết của bạn.

Bước 7: Chọn Add or change phone number/ Thêm hoặc thay đổi số điện thoại.

Bước 8: Chọn một quốc gia từ Menu được cung cấp và nhập số điện thoại mà bạn muốn xuất hiện ở bên dưới.

Bước 9: Nhấn Verify/ Xác minh.

Bước 10: Bây giờ bạn sẽ nhận được một tin nhắn văn bản theo số được cung cấp, có chứa mã xác minh gồm sáu chữ số. Nhập mã này trong ứng dụng khi được nhắc.

Thay đổi được cập nhật ngay lập tức trong ứng dụng Google Home, nhưng có thể mất mười phút để thực sự có hiệu lực trong hệ thống. Để xóa hoặc thay đổi số này bất cứ lúc nào, chỉ cần lặp lại các bước trên.

6. Gọi điện thoại

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thực hiện cuộc gọi thông qua Google Home bằng cách sử dụng một trong các lệnh thoại sau:

Call [contact name]/ Gọi [tên liên hệ]: Lệnh này sẽ bắt đầu một cuộc gọi đến bất kỳ liên hệ cá nhân nào mà bạn chỉ định.

Call [business name]/ Gọi [tên doanh nghiệp]: Điều này sẽ gọi một doanh nghiệp cụ thể dựa trên tên của nó trong danh sách của Google.

Call [phone number]/ Gọi [số điện thoại]: Cho phép bạn thực hiện cuộc gọi theo cách cũ thông qua Google Home bằng cách nói to các chữ số của nó.

Redial/ Quay số lại: Gọi lại số cuối được gọi qua loa Google Home của bạn.

7. Kết thúc cuộc gọi

Để kết thúc cuộc gọi, bạn có thể chạm vào đầu loa Google Home hoặc nói một trong các lệnh sau.

– Hey Google, stop/  Này Google, dừng lại!

– Hey Google, hang up/ Này Google, cúp máy!

– Hey Google, disconnect/ Này Google, ngắt kết nối!

– Hey Google, end call/  Này Google, kết thúc cuộc gọi.

8. Các cuộc gọi Project Fi hoặc Google Voice

Mặc dù hầu hết các cuộc gọi được đặt với Google Home tới Hoa Kỳ hoặc Canada đều miễn phí. Những cuộc gọi được thực hiện bằng tài khoản Project Fi hoặc Google Voice của bạn có thể phải trả phí theo mức giá được cung cấp của các dịch vụ đó. Để liên kết tài khoản Project Fi hoặc Voice với Google Home của bạn, hãy thực hiện các bước sau.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home trên thiết bị Android hoặc iOS của bạn.

Bước 2: Nhấn vào nút Menu chính, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên trái.

Bước 3: Đảm bảo rằng tài khoản được hiển thị là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home của bạn. Nếu không, chuyển đổi tài khoản.

Bước 4: Chọn tùy chọn More settings/ Cài đặt khác.

Bước 5: Nhấn Calls on speakers, được tìm thấy trong phần Services/ Dịch vụ.

Bước 6: Chọn Google Voice hoặc Project Fi từ phần More services/ Dịch vụ khác và làm theo yêu cầu trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía dưới hoặc tham gia vào  Group Tri Thức Tốt trên Facebook để cùng thảo luận với chúng tôi tại đây.

Có thể bạn thích!