Home Công Nghệ Cách sử dụng hai ngôn ngữ trên Google Home

Cách sử dụng hai ngôn ngữ trên Google Home

Tác giả Tri Thức Tốt

Cách thêm ngôn ngữ thứ hai vào thiết bị Google Home yêu cầu sử dụng ứng dụng Google Home trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

1. Cách thêm ngôn ngữ thứ hai vào Google Home

Để thêm ngôn ngữ thứ hai vào Google Home bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home (Android hoặc iOS) và chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn Assistant settings > Assistant > Languages.

Bước 3: Chọn Add a language/ Thêm ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ thứ hai cho Google Home để nhận biết.

Lưu ý: Google Home có thể chứa hai ngôn ngữ cùng một lúc.

Bước 4: Nói “OK, Google” với thiết bị Google Home của bạn sau khi ngôn ngữ chính được chọn. Bây giờ bạn có thể nói chuyện với Google Home của mình bằng một trong các ngôn ngữ đã chọn.

Lưu ý: Khi hai ngôn ngữ được đặt thông qua ứng dụng Google Home, mọi thiết bị Google Home được kết nối với ứng dụng sẽ phản hồi bằng các ngôn ngữ đã chọn.

2. Cách thêm hoặc thay đổi ngôn ngữ trên thiết bị Android

Khi thiết lập ngôn ngữ cho Google Home, thiết bị di động bạn sẽ sử dụng ngôn nữ đó để điều khiển Google Home. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị Android:

Lưu ý: Các hướng dẫn áp dụng cho phiên bản Android mới nhất nên có thể áp dụng với hầu hết các hãng điện thoại Android.

Bước 1: Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng Settings/ Cài đặt. Sau đó chọn Google > Google Account > Data & Personalization/ Dữ liệu & Cá nhân hóa.

Bước 2: Trong General preferences for the web, chọn Language/ Ngôn ngữ > Edit/ Chỉnh sửa.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ bạn muốn Android nhận ra, theo sau là Select/ Chọn. Để thêm ngôn ngữ, chọn Add another language/ Thêm ngôn ngữ khác.

3. Cách thêm hoặc thay đổi ngôn ngữ trên thiết bị iOS

Thực hiện theo các hướng dẫn này để thay đổi ngôn ngữ trên thiết bị iOS của bạn để ngôn ngữ đó phù hợp với ngôn ngữ của Google Home.

Bước 1: Trên thiết bị iOS của bạn, chọn Settings/ Cài đặt > General/ Chung > Language & Region/ Ngôn ngữ & Vùng.

Bước 2: Nếu chỉ có một ngôn ngữ, hãy chọn Other languages/ Ngôn ngữ khác và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Nếu bạn sử dụng một số ngôn ngữ, chọn Add Language/ Thêm ngôn ngữ.

Bước 3: Ứng dụng và trang web sử dụng ngôn ngữ đầu tiên trong danh sách được hỗ trợ. Sắp xếp lại các ngôn ngữ ưu tiên của bạn bằng cách chọn Edit/ Chỉnh sửa ở góc trên bên phải và kéo các ngôn ngữ bạn đã chọn lên và xuống danh sách. Xóa ngôn ngữ bằng cách chọn biểu tượng dấu gạch ngang màu đỏ, tiếp theo đó là Delete/ Xóa.

4. Cách xóa ngôn ngữ thứ hai khỏi Google Home

Xóa ngôn ngữ thứ hai cho thiết bị Google Home của bạn cũng dễ dàng như thêm ngôn ngữ đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Home và truy cập cài đặt ngôn ngữ bằng cách chọn hình ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn theo Assistant settings > Assistant > Languages.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ phụ bạn muốn xóa, sau đó chọn None.

5. Cách xóa ngôn ngữ thứ hai khỏi thiết bị Android

Bước 1: Trong cài đặt ngôn ngữ Android, chọn biểu tượng Menu được biểu thị bằng ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Chọn Remove/ Xóa.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ bạn muốn xóa và chọn biểu tượng thùng rác ở góc trên cùng bên phải. Chọn OK để xác nhận.

6. Cách xóa ngôn ngữ thứ hai khỏi thiết bị iOS

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để xóa ngôn ngữ phụ khỏi thiết bị iOS của bạn.

Bước 1: Trên thiết bị iOS của bạn, chọn Settings/ Cài đặt > General/ Chung > Language & Region/ Ngôn ngữ & Vùng.

Bước 2: Chọn Edit/ Chỉnh sửa.

Bước 3: Chọn biểu tượng dấu gạch ngang màu đỏ, sau đó chọn Delete/ Xóa.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía dưới hoặc tham gia vào  Group Tri Thức Tốt trên Facebook để cùng thảo luận với chúng tôi tại đây.

Có thể bạn thích!