Home Phong thủy Chọn hướng phòng đọc sách dựa vào năm sinh như thế nào

Chọn hướng phòng đọc sách dựa vào năm sinh như thế nào

Tác giả Tri Thức Tốt

Có thầy phong thuỷ chỉ ra rằng, phòng sách nên chọn ở văn xương vị trong nhà. Văn xương vị được quyết định bởi hướng nhà:

Hướng nhà Văn xương vị
Tọa Bắc hướng Nam Bắc vị
Tọa Nam hướng Bắc Chính Nam vị
Tọa Đông hướng Tây Tây Bắc vị
Tọa Tây hướng Đông Tây Nam vị
Tọa Đông Nam hướng Tây Bắc Trung cung vị
Tọa Tây bắc hướng Đông Nam Chính Đông vị
Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc Chính Tây vị
Tọa Đông Bắc hướng Tây Nam Chính Bắc vị

Cũng có thầy phong thuỷ khác cho rằng, có thể xác định vị trí phòng sách theo năm sinh của mình. Ví dụ:

Những người sinh năm có số tận cùng là 0 bao gồm các năm 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, phòng sách nên đặt ở hướng Tây Bắc.

Những người sinh năm có số tận cùng là 1, bao gồm 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 thì phòng sách nên đặt ở hướng chính Bắc.

Những người sinh năm có số tận cùng là 2, bao gồm 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, phòng sách nên đặt ở hướng Đông Bắc.

Những người sinh năm có số tận cùng là 3, bao gồm các năm 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 thì phòng sách nên đặt ở hướng chính Đông.

Những người sinh năm có số tận cùng là 4, bao gồm các năm 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, phòng sách nên đặt ở hướng Đông Nam.

| Những người sinh năm có số tận cùng là 5, bao gồm các năm 1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, phòng sách nên đặt ở hướng chính Nam.

Phàm những người sinh năm có số tận cùng là 6 và 8, bao gồm các năm 1936, 1938, 1946, 1948, 1956, 1958, 1966, 1968, 1976, 1978, 1986, 1988, 1996, 1998, 2006, 2008, phòng sách nên đặt hướng Tây Nam.

Những người sinh năm có số tận cùng là 7 và 9, bao gồm các năm 1937, 1939, 1947, 1949, 1957, 1959, 1967, 1969, 1977, 1979, 1987, 1989, 1997, 1999, 2007, 2009, phòng sách nên đặt hướng chính Tây.

Nếu như trong nhà bạn chọn không có nơi hợp với năm sinh của bản thân thì có thể xét rộng hơn, xét đến năm sinh của vợ hoặc chồng, của con trai hoặc con gái, tổng lại thế nào cũng có người hợp. Nếu như có một người hợp là đã có lợi cho cả nhà.

Có thể bạn thích!