Home Chọn tuổi xông đất 2023 Gia chủ tuổi Dậu chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Gia chủ tuổi Dậu chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Tác giả Tri Thức Tốt

(Trithuctot.com) – Xông nhà đầu nămxông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Chọn người xông nhà, xông đất đầu năm hợp mệnh Gia chủ để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm cần xem cũng cần tương sinh với người đó.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết. Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Tân Sửu 1961 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Trung bình).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Sửu 1997 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Dậu 1993

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Sửu 1997 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Quý Dậu 1993

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Giáp Tý 1984 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu).

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!