Home Chọn tuổi xông đất 2023 Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Tác giả Tri Thức Tốt

(Trithuctot.com) – Xông nhà đầu nămxông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Chọn người xông nhà, xông đất đầu năm hợp mệnh Gia chủ để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm cần xem cũng cần tương sinh với người đó.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết. Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tân Mão 1951

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Trung bình).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Tân Mão 1951

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Hợi 1947 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Canh Tuất 1970 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Hợi 1947 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Sửu 1973 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Hợi 1947 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu).

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!