Home Chọn tuổi xông đất 2023 Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 chọn người xông đất, xông nhà năm 2023

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 chọn người xông đất, xông nhà năm 2023

Tác giả Tri Thức Tốt

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 chọn người xông đất, chọn người xông nhà đầu năm Quý Mão 2023 hợp mệnh với gia chủ sẽ giúp mang lại phú quý, bình an và may mắn trong năm mới.

Thông tin gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

– Tuổi gia chủ: Quý Sửu 1973

– Bản mệnh gia chủ: Tang Đố Mộc

– Năm xem: Quý Mão 2023

– Mệnh: Kim Bạch Kim

Tuổi xông đất Tốt với gia chủ tuổi Quý Sửu năm Quý Mão 2023

Qúy Tỵ 1953 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình), Bính Tý 1996 (Trung bình)

Tuổi xông đất Xấu với gia chủ tuổi Quý Sửu năm Quý Mão 2023

Đinh Dậu 1957, Bính Thân 1956, Kỷ Sửu 1949, Kỷ Hợi 1959, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Tân Hợi 1971, Kỷ Mùi 1979, Bính Dần 1986.

Phân tích quan hệ xung khắc những tuổi xông đất tốt nhất với gia chủ tuổi Quý Sửu năm Quý Mão 2023

1. Người xông đất sinh năm 1953 (Qúy Tỵ – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Có thể bạn thích!