Home Chọn tuổi xông đất 2023 Gia chủ tuổi Tỵ chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Gia chủ tuổi Tỵ chọn người xông đất, xông nhà năm 2022

Tác giả Tri Thức Tốt

(Trithuctot.com) – Xông nhà đầu nămxông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Chọn người xông nhà, xông đất đầu năm hợp mệnh Gia chủ để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm cần xem cũng cần tương sinh với người đó.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết. Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Qúy Dậu 1993 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung bình).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Hợi 1947 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Canh Ngọ 1990 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Giáp Ngọ 1954 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Giáp Thân 1944 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Đinh Sửu 1997 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Ất Dậu 1945 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Tân Mão 1951 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu).

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Bính Ngọ 1966 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Đinh Sửu 1997 (Tốt), Ất Dậu 1945 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá).

Xem chi tiết: Chọn người xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu).

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!