Home Khoa Học Nguyên lý bảo vệ chống chạm đất hạn chế – Rơ le 87N

Nguyên lý bảo vệ chống chạm đất hạn chế – Rơ le 87N

Tác giả Khoa Học

Thực chất đây là loại bảo vệ so lệch dòng thứ tự không có miền bảo vệ được giới hạn bởi máy biến dòng đặt ở trung tính của máy biến áp và tổ máy biến dòng nối theo bộ lọc dòng điện thứ tự không được đặt ở phía đầu ra của cuộn dây nối hình sao của máy biến áp. Rơle so lệch tổng trở cao được nối song song với điện trở R có trị số khá lớn.

1. Nguyên lý bảo vệ chống chạm đất hạn chế:

Trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch chạm đất ngoài vùng bảo vệ  (điểm N1) ta có :

ΔIo = 3Io – IĐ.

Trong đó :      Io là dòng thứ tự không chạy trong cuộn dây của máy biến áp.

                        IĐ là dòng điện chạy trong cuộn dây trung tính máy biến áp.

2. Hình mô phỏng:

Nguyên lý của bảo vệ chống chạm đất hạn chế được thể hiện như trong hình vẽ sau:

Nếu bỏ qua sai số của các máy biến dòng, ta có dòng điện thứ cấp chạy qua điện trở R bằng không và điện áp đặt trên rơle so lệch cũng bằng không, rơle không tác động. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (điểm N2), toàn bộ dòng chạm đất sẽ chạy qua điện trở R tạo nên điện áp đặt trên rơle so lệch rất lớn, rơle sẽ tác động.

Xem thêm:
Nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch dòng điện có hãm
Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh – Rơ le 50
Nguyên lý bảo vệ quá dòng điện

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!