Home Khoa Học Nối đất trong hệ thống điện

Nối đất trong hệ thống điện

Tác giả Khoa Học

Trong đa số các mạng điện hạ áp, trung áp, hệ thống điện ba pha bao gồm 3 điện áp  có giá trị danh định bằng điện áp đo giữa các pha với nhau, và một điểm chung gọi là điểm “trung tính”.

Thông thường, điểm trung tính này là điểm chung của hệ thống 3 pha nối hình sao. Điểm trung tính có thể hiện hữu hoặc cũng có thể không, trừ những trường hợp có chỉ định rõ.

Xem thêm:

Hệ thống nối đất trong mạng điện hạ áp
Hệ thống nối đất trong mạng điện trung áp
Cách thực hiện mạch nối đất trong mạng điện trung áp

(Thí dụ ở Bắc Mỹ và ở Úc, hệ thống trung áp sẽ không có điểm trung tính). Tuy nhiên trong hệ thống hạ áp, hầu hết đều có điểm trung tính.

Trong hệ thống điện hạ áp và trung áp, điểm trung tính có thể được nối đất, nhưng cũng có thể không. Vì thế, việc nối đất trong hệ thống điện cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Điểm trung tính có thể nối đất trực tiếp hay nối đất qua một điện trở hoặc điện kháng.  Trong trường hợp thứ hai, người ta gọi là nối đất qua trở kháng.

Nếu điểm trung tính không nối với điểm đất nào, người ta gọi là hệ thống cách đất.

Trong hệ thống điện, hệ thống nối đất đóng vai trò rất quan trọng. Khi phần cách điện của hệ thống có sự cố, hoặc khi có một pha chạm đất, các giá trị dòng điện ngắn mạch, điện áp tiếp xúc, và quá điện áp phụ thuộc rất nhiều vào phương thức nối đất.

Kiểu nối đất trực tiếp giảm thiểu được quá điện áp, nhưng lại làm tăng dòng điện chạm đất. Trong khi đó, trung tính cách đất giảm thấp dòng chạm đất nhưng lại tăng nguy cơ quá điện áp.

Trong bất kỳ công trình nào, khả năng vận hành liên tục trong trường hợp hư hỏng cách điện phụ thuộc trực tiếp vào  hệ thống nối đất. Trung tính cách đất cho phép vận hành liên tục ngay cả khi có một pha chạm đất. Ngược lại, hệ thống trung tính nối đất trực tiếp hay nối đất qua trở kháng nhỏ sẽ làm cách ly ngay từ lần chạm đất đầu tiên.

Việc phát triển sự cố với một số những thiết bị như động cơ, máy phát điện, kể cả gây hỏng cách điện cũng tùy thuộc vào hệ thống nối đất. Trong hệ thống trung tính nối đất máy điện bị ảnh hưởng của việc chạm đất và gây hư hỏng nặng nề hơn, vì dòng điện chạm đất lớn hơn.

Trong hệ thống trung tính cách đất hoặc trung tính nối đất qua tổng trở, các hư hỏng này giảm thấp, nhưng thiết bị phải có cấp điện áp phù hợp với khả năng xảy ra quá áp của loại lưới này.

Việc lựa chọn hệ thống nối đất trong cả hệ thống trung áp và hạ áp tùy thuộc vào loại công trình cũng như loại lưới. Đồng thời cũng phụ thuộc vào tải và mức độ vận hành liên tục đòi hỏi đến đâu.

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!