Home Khoa Học Bài 10: Phương pháp xếp chồng (với nguồn DC)

Bài 10: Phương pháp xếp chồng (với nguồn DC)

Tác giả Khoa Học

Phương pháp này rút ra từ tính chất cơ bản của hệ phương trình tuyến tính: trong mạch điện tuyến tính nhiều nguồn, dòng điện qua mỗi nhánh bằng tổng đại số các dòng điện qua nhánh do tác dụng riêng rẽ của từng sức điện động (lúc đó các sức điện động khác được coi bằng không).  Điện áp trên mỗi nhánh cũng bằng tổng đại số các điện áp gây nên trên nhánh do tác dụng riêng rẽ từng sức điện động

1. Nguyên lý phương pháp xếp chồng:

Với bài toán có nhiều nguồn ta có thể sử dụng phương pháp xếp chồng để đưa về nhiều bài toán mạch có một nguồn.

Nguyên lý xếp chồng trong mạch điện tuyến tính: Trong một mạch điện tuyến tính có nhiều nguồn, mọi tín hiệu u(t) và i(t) của mạch điện đều có thể được biểu diễn bằng tổng đại số các tín hiệu đó do từng nguồn độc lập tác động sinh ra trong khi các nguồn độc lập khác tắt.

Chú ý:

– Khi tắt một nguồn áp: Đoạn mạch đó sẽ thay thế bằng “dây dẫn”.

– Khi tắt một nguồn dòng: Đoạn mạch đó sẽ thay thế bằng “hở mạch”.

– Không tắt các nguồn phụ khác.

2. Bài tập:

Ví dụ 1: Cho mạch có sơ đồ như hình vẽ

Trong đó:

– I31 : Thành phần dòng qua R3 khi trong mạch chỉ có nguồn E1 tác động, các nguồn J2 và E5 “tắt”.

– I32: Thành phần dòng qua R3 khi trong mạch chỉ có nguồn J2 tác động, các nguồn E1 và E5 “tắt”.

– I35: Thành phần dòng qua R3 khi trong mạch chỉ có nguồn E5 tác động, các nguồn E1 và J2 “tắt”.

Chú ý: Khi tính tổng trở tương đương cần chú ý tính trên hai nút nào.

Thành phần I31:

Thành phần I32:

Thành phần I35:

Chú ý: Chiều của tín hiệu thành phần khi tính giá trị và khi tổng hợp cần giống nhau.

Ví dụ 2: Cho mạch có sơ đồ như hình vẽ

Trong đó:

– I31: Thành phần dòng qua R3 khi trong mạch chỉ có nguồn E1 và J4 tác động, nguồn J2 “tắt”.

– I32: Thành phần dòng qua R3 khi trong mạch chỉ có nguồn J2 và J4 tác động, nguồn E1 “tắt”.

Trên đây là cách giải mạch theo phương pháp xếp chồng. Các bạn có thể thảo luận, đặt câu hỏi hay đóng góp ý kiến vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:
Bài 7: Phương pháp dòng vòng (với nguồn DC)
Bài 8: Phương pháp điện thế nút (với nguồn DC)
Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC)

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!