Home Khoa Học [Mạch nhị thứ]09- Sơ đồ đấu nối máy biến dòng điện

[Mạch nhị thứ]09- Sơ đồ đấu nối máy biến dòng điện

Tác giả Khoa Học

1. Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình YN phía thứ cấp:

Các dòng điện dây là: I1A = KI *I2A ; I1B = KI *I2B ; I1C = KI * I2C 

Với KI là tỉ số biến dòng của ba máy biến dòng điện. Dòng chạy trên dây trung tính là tổng vecto của ba dòng điện dây trên ba pha. Khi có ngắn mạch một phá, hai pha chạm đất hoặc khi dòng điện trên ba pha không cân bằng thì I1A + I1B + I1C ≠ 0 nên có dòng điện I2N chạy trên dây trung tính của mạch thứ cấp biến dòng.

Sơ đồ nối thứ cấp ba máy biến dòng điện hình sao được dùng cho hầu hết các mạch điện đo đếm và rơle bảo vệ, do đó được đủ ba dòng điện dây chạy trên ba pha.

Trong sơ đồ đấu nối mạch dòng điện kiểu Y thiếu, dòng vào mỗi rơle bằng dòng pha, dòng trong dây trở về bằng IV= -(IA + IC ). Khi xảy ra sự cố ngắn mạch một pha trên pha không có CT thì rơle sẽ không làm việc. Sơ đồ này chỉ làm việc khi có sự cố ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch hai pha với đất. Sơ đồ này thường được áp dụng trong hệ thống lưới trung tính cách ly.

2. Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình tam giác phía thứ cấp:

Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình tam giác phía thứ cấp có thể gặp trong sơ đồ bảo vệ so lệch dòng điện máy biến áp đấu nối sao(Y).

3.Chú ý:

– Cần nối dây sơ cấp và thứ cấp của ba máy biến dòng điện đúng cực tính.

– Mạch thứ cấp máy biến dòng điện phải có điểm nối đất (điểm trung tính hoặc một trong các đầu ra của cuộn thứ cấp).

– Không đặt cầu chì, aptomat, hay bất cứ thiết bị đóng ngắt nào nối tiếp trên mạch thứ cấp máy biến dòng điện để tránh hở mạch.

Xem thêm:
Hệ thống mạch điện áp
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở
Sơ đồ đấu nối máy biến dòng điện

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!