Home Khoa Học [Mạch nhị thứ]08- Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở

[Mạch nhị thứ]08- Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở

Tác giả Khoa Học

1. Sơ đồ đấu nối:

Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở:

2. Các cuộn thứ cấp:

– Cuộn thứ cấp chính (110/√3 V) nối Yn, cấp tín hiệu cho các thiết bị đo đếm và rơle bảo vệ. Các điện áp pha và điện áp dây như ở Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao.

– Cuộn thứ cấp phụ (110/3 V) nối tam giác hở cấp tín hiệu điện áp Upq để kiểm tra tình trạng cách điện của lưới điện (Gồm có Vôn-mét đo điện áp thứ tự không, rơle bảo vệ chạm đất xoay chiều 64A).

– Khi vận hành bình thường, ba pha cân bằng, điện áp giữa hai cực hở mạch p-q là Upq = Uo = 0.

– Khi có pha chạm đất (A,B hoặc C) thì Upq = Uo ≠ 0.

Xem thêm:
Hệ thống mạch điện áp
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!