Home Khoa Học [Mạch nhị thứ]07- Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao

[Mạch nhị thứ]07- Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao

Tác giả Khoa Học

1. Sơ đồ đấu nối máy biến điện áp:

Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao – sao:

2. Công thức tính điện áp biến đổi:

Điện áp pha phía thứ cấp được tính theo công thức:

Điện áp dây khi ba pha cân bằng:

– Nối dây sơ cấp và thứ cấp của ba máy biến điện áp đúng cực tính để đảm bảo sơ đồ vectơ điện áp đúng.

– Đặt cầu chì hoặc aptomat ở cả ba pha để bảo vệ chống ngắn mạch thứ cấp.

– Điểm trung tính phía thứ cấp phải nối đất. Không đặt cầu chì, aptomat hoặc thiết bị thao tác đóng ngắt trên dây dẫn đóng ngắt.

Xem thêm:
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao
Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở
Sơ đồ đấu nối máy biến dòng điện

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!