Home Tử vi Xem ngày tốt tháng 1 năm 2020

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2020

Tác giả Tri Thức Tốt

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2020 giúp bạn có những sự lựa chọn hợp lý để lựa chọn ngày tốt mua xe, chọn ngày tốt khai trương, hay chọn ngày tốt cưới hỏi,…

Thứ Tư Ngày 1/01/2020 nhằm Ngày 07/12/2019 Âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi.

Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Bình.

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Nhâm Tý (23h-1h): Tư Mệnh

Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Sáu Ngày 3/01/2020 nhằm Ngày 09/12/2019 Âm lịch

Ngày Ất Tỵ, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi.

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp.

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Hai Ngày 6/01/2020 nhằm Ngày 12/12/2019 Âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Nguy

Đây là NGÀY CỰC TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long

Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường

Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Nhâm Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Tư Ngày 8/01/2020 nhằm Ngày 14/12/2019 Âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Thu

Đây là NGÀY TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo:

Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Đinh Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 9/01/2020 nhằm Ngày 15/12/2019 Âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Đây là NGÀY CỰC TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Chủ Nhật Ngày 12/01/2020 nhằm Ngày 18/12/2019 Âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Trừ

Đây là NGÀY TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo:

Giáp Tý (23h-1h): Thanh Long

Ất Sửu (1h-3h): Minh Đường

Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Giáp Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Hai Ngày 13/01/2020 nhằm Ngày 19/12/2019 Âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Mãn

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh

Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 15/01/2020 nhằm Ngày 21/12/2019 Âm lịch

Ngày Đinh Tỵ, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Định

Đây là NGÀY TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Bảy Ngày 18/01/2020 nhằm Ngày 24/12/2019 Âm lịch

Ngày Canh Thân, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Nguy

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Bính Tý (23h-1h): Thanh Long

Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường

Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Bính Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Ba Ngày 21/01/2020 nhằm Ngày 27/12/2019 Âm lịch

Ngày Quý Hợi, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Sáu Ngày 24/01/2020 nhằm Ngày 30/12/2019 Âm lịch

Ngày Bính Dần, Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi

Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Trừ

Đây là NGÀY TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo:

Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long

Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường

Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Tư Ngày 29/01/2020 nhằm Ngày 05/01/2020 Âm lịch

Ngày Tân Mùi, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Phá

Đây là NGÀY RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo:

Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long

Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường

Có thể bạn thích!