Home Tử vi Xem ngày tốt tháng 2 năm 2020

Xem ngày tốt tháng 2 năm 2020 giúp bạn có những sự lựa chọn hợp lý để lựa chọn ngày tốt mua xe, chọn ngày tốt khai trương, hay chọn ngày tốt cưới hỏi,…

Thứ Bảy Ngày 1/2/2020 nhằm Ngày 08/01/2020 Âm lịch tức ngày Ngày Giáp Tuất, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Chủ Nhật Ngày 2/2/2020 nhằm Ngày 09/01/2020 Âm lịch tức Ngày Ất Hợi, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Khai

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Hai Ngày 3/2/2020 nhằm Ngày 10/01/2020 Âm lịch tức Ngày Bính Tý, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bế

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Mậu Tý (23h-1h): Kim Quỹ

Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang

Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Đinh Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 4/2/2020 nhằm Ngày 11/01/2020 Âm lịch tức Ngày Đinh Sửu, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bế

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long

Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Hai Ngày 10/2/2020 nhằm Ngày 17/01/2020 Âm lịch tức Ngày Quý Mùi, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long

Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Năm Ngày 13/2/2020 nhằm Ngày 20/01/2020 Âm lịch tức Ngày Bính Tuất, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thành

Đây là ngày RẤT TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Đinh Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Kỷ Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Bảy Ngày 15/2/2020 nhằm Ngày 22/01/2020 Âm lịch tức Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Khai

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Nhâm Tý (23h-1h): Kim Quỹ

Quý Sửu (1h-3h): Bảo Quang

Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Tân Dậu (17h-19h): Minh Đường

Chủ Nhật Ngày 16/2/2020 nhằm Ngày 23/01/2020 Âm lịch tức Ngày Kỷ Sửu, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bế

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Giáp Tuất (19h-21h): Thanh Long

Ất Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 18/2/2020 nhằm Ngày 25/01/2020 Âm lịch tức Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Trừ

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Mậu Tý (23h-1h): Tư Mệnh

Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Bảy Ngày 22/2/2020 nhằm Ngày 29/01/2020 Âm lịch tức Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Đần, Năm Canh Tý

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp

Đây là ngày RẤT TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Bính Tuất (19h-21h): Thanh Long

Đinh Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 25/2/2020 nhằm Ngày 03/02/2020 Âm lịch tức Ngày Mậu Tuất, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý

Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thành

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 26/02/2020 nhằm Ngày 04/02/2020 Âm lịch tức Ngày Kỷ Hợi, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý

Là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Thu

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ tốt trong ngày:

Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Giáp Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Bảy Ngày 29/02/2020 nhằm Ngày 07/02/2020 Âm lịch tức Ngày Nhâm Dần, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến

Đây là ngày RẤT TỐT

Giờ tốt trong ngày:

Canh Tý (23h-1h): Thanh Long

Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường

Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Canh Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Có thể bạn thích!