Home Tử viXem ngày tốt XEM NGÀY TỐT THÁNG 3 NĂM 2021

XEM NGÀY TỐT THÁNG 3 NĂM 2021

Tác giả Tử Vi Phong Thủy

(Trithuctot.com) – Cổ nhân nói Năm tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, nếu không chọn được giờ tốt, hãy chọn hướng tốt mà đi. Sau đây chúng tôi xin đưa ra danh sách những ngày tốt trong tháng 3 năm 2021 để quý vị có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất!

Thứ Tư Ngày 3/03/2021 nhằm Ngày 20/01/2021 Âm lịch Tức Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Đần, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thành

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long
Tân Tị (9h-11h): Minh Đường Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang Đinh Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 4/03/2021 nhằm Ngày 21/01/2021 Âm lịch TỨC Ngày Tân Hợi, Tháng Canh Đần, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Thu

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ Hoàng đạo
Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường
Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang


Thứ Sáu Ngày 5/03/2021 nhằm Ngày 22/01/2021 Âm lịch TỨC Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Đần, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Khai

Là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ tốt trong ngày:
Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường
Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Sáu Ngày 12/03/2021 nhằm Ngày 29/01/2021 Âm lịch TỨC Ngày Kỷ Mùi, Tháng Canh Đần, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Định

Là ngày RẤT TỐT

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang
Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Giáp Tuất (19h-21h): Thanh Long Ất Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 16/03/2021 nhằm Ngày 04/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Thành

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Tư Ngày 17/03/2021 nhằm Ngày 05/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thu

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Kim Quỹ Ất Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long Quý Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Năm Ngày 18/03/2021 nhằm Ngày 06/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Khai

Là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ Hoàng đạo
Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang
Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Bính Tuất (19h-21h): Thanh Long Đinh Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Sáu Ngày 19/03/2021 nhằm Ngày 07/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Bính Dần, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bế

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường
Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang
Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Bảy Ngày 20/03/2021 nhằm Ngày 08/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Đinh Mão, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Tư Mệnh Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
Quý Mão (5h-7h): Minh Đường Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 24/03/2021 nhằm Ngày 12/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Định

Là ngày RẤT TỐT

Giờ Hoàng đạo
Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 30/03/2021 nhằm Ngày 18/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Khai

Là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang
Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Tư Ngày 31/03/2021 nhằm Ngày 19/02/2021 Âm lịch TỨC Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu

Đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bế

Là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường
Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang
Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Nhâm Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 4 năm 2021

Trên đây là danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 3 năm 2021. Kính chúc quý vị có những sự lựa chọn hợp lý để thu được kết quả tốt nhất.

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!