Home Tử viXem ngày tốt XEM NGÀY TỐT THÁNG 4 NĂM 2021

XEM NGÀY TỐT THÁNG 4 NĂM 2021

Tác giả Tử Vi Phong Thủy

(Trithuctot.com) – Cổ nhân nói Năm tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, nếu không chọn được giờ tốt, hãy chọn hướng tốt mà đi. Sau đây chúng tôi xin đưa ra danh sách những ngày tốt trong tháng 4 năm 2021 để quý vị có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất!

Thứ Năm Ngày 1/04/2021 nhằm Ngày 20/02/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Tư Mệnh Bính Dần (3h-5h): Thanh Long
Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Hai Ngày 5/04/2021 nhằm Ngày 24/02/2021 Âm lịch Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Bình

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang
Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường

Chủ Nhật Ngày 11/04/2021 nhằm Ngày 30/02/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.

Là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang
Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Giáp Tuất (19h-21h): Thanh Long Ất Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Hai Ngày 12/04/2021 nhằm Ngày 01/03/2021 Âm lịch Ngày Canh Dần, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Khai.

Đây là ngày CỰC TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Thanh Long Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường
Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang
Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Bính Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Tư Ngày 14/04/2021 nhằm Ngày 03/03/2021 Âm lịch Ngày Nhâm Thìn, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long
Ất Tị (9h-11h): Minh Đường Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 15/04/2021 nhằm Ngày 04/03/2021 Âm lịch Ngày Quý Tỵ, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Chủ Nhật Ngày 18/04/2021 nhằm Ngày 07/03/2021 Âm lịch Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Định.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường
Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang
Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Hai Ngày 19/04/2021 nhằm Ngày 08/03/2021 Âm lịch Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Tư Mệnh Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
Quý Mão (5h-7h): Minh Đường Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 22/04/2021 nhằm Ngày 11/03/2021 Âm lịch Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Kim Quỹ Đinh Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Bảy Ngày 24/04/2021 nhằm Ngày 13/03/2021 Âm lịch Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Khai.

Đây là ngày CỰC TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Thanh Long Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường
Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Canh Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Hai Ngày 26/04/2021 nhằm Ngày 15/03/2021 Âm lịch Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long
Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 28/04/2021 nhằm Ngày 17/03/2021 Âm lịch Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Mãn.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Kim Quỹ Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Bính Thân (15h-17h): Thanh Long Đinh Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Sáu Ngày 30/04/2021 nhằm Ngày 19/03/2021 Âm lịch Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Định.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường
Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang
Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Nhâm Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 5 năm 2021

Trên đây là danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 4 năm 2021. Kính chúc quý vị có những sự lựa chọn hợp lý để thu được kết quả tốt nhất.

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!