Home Tử viXem ngày tốt XEM NGÀY TỐT THÁNG 5 NĂM 2021

XEM NGÀY TỐT THÁNG 5 NĂM 2021

Tác giả Tử Vi Phong Thủy

(Trithuctot.com) – Cổ nhân nói Năm tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, nếu không chọn được giờ tốt, hãy chọn hướng tốt mà đi. Sau đây chúng tôi xin đưa ra danh sách những ngày tốt trong tháng 5 năm 2021 để quý vị có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất!

Thứ Hai Ngày 3/05/2021 nhằm Ngày 22/03/2021 Âm lịch Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường
Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Ba Ngày 4/05/2021 nhằm Ngày 23/03/2021 Âm lịch Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Kim Quỹ Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long Kỷ Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Năm Ngày 6/05/2021 nhằm Ngày 25/03/2021 Âm lịch Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày CỰC TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Thanh Long Ất Sửu (1h-3h): Minh Đường
Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang
Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Giáp Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Chủ Nhật Ngày 9/05/2021 nhằm Ngày 28/03/2021 Âm lịch Ngày Đinh Tỵ, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường
Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Năm Ngày 13/05/2021 nhằm Ngày 02/04/2021 Âm lịch Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Định.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Tư Mệnh Canh Dần (3h-5h): Thanh Long
Tân Mão (5h-7h): Minh Đường Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Bảy Ngày 15/05/2021 nhằm Ngày 04/04/2021 Âm lịch Ngày Quý Hợi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Phá.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Hai Ngày 17/05/2021 nhằm Ngày 06/04/2021 Âm lịch Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang
Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Bính Tuất (19h-21h): Thanh Long Đinh Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Bảy Ngày 22/05/2021 nhằm Ngày 11/04/2021 Âm lịch Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Kim Quỹ Đinh Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường

Chủ Nhật Ngày 23/05/2021 nhằm Ngày 12/04/2021 Âm lịch Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Mãn.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Tư Ngày 26/05/2021 nhằm Ngày 15/04/2021 Âm lịch Ngày Giáp Tuất, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Chấp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long
Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 27/05/2021 nhằm Ngày 16/04/2021 Âm lịch Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Phá.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường
Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Bảy Ngày 29/05/2021 nhằm Ngày 18/04/2021 Âm lịch Ngày Đinh Sửu, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang
Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 6 năm 2021

Trên đây là danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 5 năm 2021. Kính chúc quý vị có những sự lựa chọn hợp lý để thu được kết quả tốt nhất. 

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!