Home Tử viXem ngày tốt XEM NGÀY TỐT THÁNG 7 NĂM 2021

XEM NGÀY TỐT THÁNG 7 NĂM 2021

Tác giả Tử Vi Phong Thủy

(Trithuctot.com) – Cổ nhân nói Năm tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, nếu không chọn được giờ tốt, hãy chọn hướng tốt mà đi. Sau đây chúng tôi xin đưa ra danh sách những ngày tốt trong tháng 7 năm 2021 để quý vị có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất!

Chủ Nhật Ngày 4/07/2021 nhằm Ngày 25/05/2021 Âm lịch Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang
Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 6/07/2021 nhằm Ngày 27/05/2021 Âm lịch Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long
Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 7/07/2021 nhằm Ngày 28/05/2021 Âm lịch Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH

Giờ Hoàng đạo
Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long
Quý Tị (9h-11h): Minh Đường Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Đinh Dậu (17h-19h): Bảo Quang Kỷ Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Năm Ngày 8/07/2021 nhằm Ngày 29/05/2021 Âm lịch Ngày Đinh Tỵ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Khai.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường
Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Chủ Nhật Ngày 11/07/2021 nhằm Ngày 02/06/2021 Âm lịch Ngày Canh Thân, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Thanh Long Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường
Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang
Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Bính Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Ba Ngày 13/07/2021 nhằm Ngày 04/06/2021 Âm lịch Ngày Nhâm Tuất, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bình.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long
Ất Tị (9h-11h): Minh Đường Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Tư Ngày 14/07/2021 nhằm Ngày 05/06/2021 Âm lịch Ngày Quý Hợi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Định.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Bảy Ngày 17/07/2021 nhằm Ngày 08/06/2021 Âm lịch Ngày Bính Dần, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Nguy.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường
Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang
Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Chủ Nhật Ngày 18/07/2021 nhằm Ngày 09/06/2021 Âm lịch Ngày Đinh Mão, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Tư Mệnh Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
Quý Mão (5h-7h): Minh Đường Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Ba Ngày 20/07/2021 nhằm Ngày 11/06/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Khai.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường
Giáp Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Sáu Ngày 23/07/2021 nhằm Ngày 14/06/2021 Âm lịch Ngày Nhâm Thân, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Thanh Long Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường
Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Canh Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Chủ Nhật Ngày 25/07/2021 nhằm Ngày 16/06/2021 Âm lịch Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bình.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long
Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Hai Ngày 26/07/2021 nhằm Ngày 17/06/2021 Âm lịch Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Định.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường
Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Sáu Ngày 30/07/2021 nhằm Ngày 21/06/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Mão, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.

Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thành.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Tư Mệnh Bính Dần (3h-5h): Thanh Long
Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Trên đây là danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 7  năm 2021. Kính chúc quý vị có những sự lựa chọn hợp lý để thu được kết quả tốt nhất.

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!