Home Khoa Học Các biện pháp giảm tổn thất công suất và điều chỉnh điện áp trong lưới điện

Các biện pháp giảm tổn thất công suất và điều chỉnh điện áp trong lưới điện

Tác giả Khoa Học

Các biện pháp nhằm giảm tổn thất công suất

Các biện pháp để giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong lưới điện:

1. Giảm điện trở R trên đường dây: phải tăng tiết diện dây dẫn, dẫn đến phải tăng khả năng chịu đựng của móng, cột: Phương pháp này không kinh tế.

2. Tăng điện áp định mức của hệ thống. Do máy phát điện không có khả năng phát ra điện áp cao phù hợp với điện áp yêu cầu, cho nên để nâng cao điện áp người ta xây dựng các trạm tăng áp, và để phù hợp với cấp điện áp phụ tải người ta dùng các trạm giảm áp.

3. Nâng cao hệ số công suất cosφ ở các xí nghiệp bằng cách hạn chế cho các động cơ làm việc non tải hoặc không tải.

4. Phân bố công suất tác dụng, công suất phản kháng trong mạng theo một phương thức kinh tế nhất

5. Máy biến áp vận hành với phương thức tổn thất điện năng ít nhất.

6. Lựa chọn sơ đồ đấu dây hợp lý nhất cho mạng điện.

  • Dùng mạng kín mà không dùng mạng hở.
  • Kiểm tra thường xuyên tổn thất điện năng trong mạng.

Các biện pháp điều chỉnh điện áp trong lưới điện

1. Điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi đầu phân áp của MFĐ:

Để đảm bảo điện áp đầu ra phù hợp với yêu cầu của hộ tiêu dùng. Khi phụ tải tăng lên thì phải điều chỉnh nâng cao điện áp của MF. Khi phụ tải giảm xuống thì ta phải hạ thấp điện áp của MF để đảm bảo độ lệch điện áp không vượt quá giá trị cho phép.

2. Điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi đầu phân áp của MBA :

Điện áp thấp nhất xuất hiện trên thiết bị khi phụ tải là cực đại và điện áp cao nhất xuất hiện khi phụ tải là cực tiểu. Một trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo điện áp cần thiết trên thiết bị tiêu thụ là chọn đầu phân áp của MBA là thay đổi tỉ số biến K của MBA để đạt được trị số điện áp yêu cầu của phụ tải.

Xem thêm:
Máy biến áp là gì
Các thông số của máy biến áp

3. Điều chỉnh điện áp bằng MBA điều áp dưới tải:

Việc thay đổi điện áp bằng cách thay đổi đầu phân áp, phải tiến hành cắt điện tuy nhiên trong một số trường hợp không cho phép cắt điện phụ tải. Vì vậy người ta dùng MBA đặc biệt để điều chỉnh điện áp gọi là MBA điều áp dưới tải.

MBA điều áp dưới tải cho phép thay đổi đầu phân áp mà không cần phải cắt điện. Nhờ vậy ta có thể thay đổi đầu phân áp ứng với trạng thái vận hành của phụ tải để luôn luôn giữ cho điện áp gần.

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!