Home Khoa Học Nguyên lý làm việc và phạm vi tác động của chức năng 50BF

Nguyên lý làm việc và phạm vi tác động của chức năng 50BF

Tác giả Khoa Học

Chế độ làm việc của chức năng 50BF

Chức năng 50BF có thể làm việc ở hai chế độ: Chế độ làm việc phụ thuộc (External CBF) hoặc chế độ làm việc độc lập (Internal CBF) hoặc kết hợp cả 2 chế độ nêu trên (On, Int. or Ext.).

Chế độ làm việc phụ thuộc

Là được khởi tạo từ các tác nhân bên ngoài đưa tới. Do Relay bên ngoài gửi tín hiệu đi khởi tạo đến Relay có chứa chúc năng 50BF VD : đối với 1 Ngăn lộ có 2 loại bảo vệ chính và phụ. Lúc đó chức năng này sẽ tác động đi cắt MC vô điều kiện sau thời gian BF.

Chế độ làm việc độc lập

Do bản thân Relay có tích hợp chức năng 50BF. Ví dụ như đối với 1 ngăn lộ có 1 loại bảo vệ chính. Trong chế độ làm việc độc lập cần thoả mãn các điều kiện sau:

+ Giám sát dòng chạy qua MC được bảo vệ.

+ Bảo vệ có cài đặt 50BF đã xuất lệnh cắt do nguyên nhân nào đó.

+ Sau khoảng thời gian BF nếu dòng chạy qua MC nhỏ hơn ngưỡng đặt của chức năng 50BF thì bảo vệ sẽ xác nhận MC đã dược cắt ra và tự trở về. Nếu dòng chạy qua MC vượt quá ngưỡng đặt kết hợp với thời gian BF của nó thì chức năng 50BF sẽ tác động đi cắt các MC liền kề trước và sau MC bị lỗi.

Điều kiện khởi tạo chức năng 50BF

Để 50BF khởi tạo và đi đến làm việc cần dựa vào 4 yêu cầu sau:

  • Bảo vệ Relay đã xuất lệnh TRIP (đưa lệnh Trip đến cuộn cắt và đưa lệnh khởi động 50BF).
  • MC chưa cắt ( dựa vào tiếp điển phụ của MC khai báo cho Relay).
  • Dòng ngắn mạch qua MC vẫn còn tồn tại ( dựa vào Dòng thứ cấp TI đưa vào Relay)
  • Thời Gian tác động của 50BF( thời gian này phải chậm hơn thời gian tác của bảo vệ Relay để chánh tác động nhầm, nếu MC đẵ cắt thì thời gian này phải tự động trở về 0 để chuyển bị cho lần làm việc tiếp theo ).

Chú ý:

– Chức năng 50BF có cắt lại MC bị sự cố hay không là do người sử dụng có kích hoạt chức năng đó lên hay không.

+ Nếu bạn muốn nó quay lại cắt MC bị sự cố thì chỉ cần “CÀI ĐẶT CẤU HÌNH ‘ cho relay để tiếp điểm đầu ra đi cắt MC .

+ Còn nều không muốn thì bạn OFF tiếp điểm đầu ra là được.
Xem thêm:
Máy biến áp là gì
Các thông số của máy biến áp

Phạm vi tác động của chức năng 50BF

Tuỳ theo chức năng 50BF được khởi tạo từ bảo vệ ĐZ hay MBA các đối tượng cắt sẽ khác nhau. Khi chức năng 50BF tác động sẽ đi cắt các MC liền kề trước và sau MC bị lỗi trong vùng bảo vệ sơ cấp. Có thể hiểu khái niệm vùng bảo vệ sơ cấp là vùng bảo vệ mà rơ le tác động cắt MC khi xảy ra sự cố bằng một trong các chức năng được cài đặt khác chức năng 50BF. Phạm vi tác động của chức năng 50BF thường là rất rộng, gây gián đoạn cung cấp điện.

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!